ไล่นก อุปกรณ์ป้องกันนก
   ติดตั้งอุปกรณ์ไล่นก

 
    
    
Google
โปรดระวัง สินค้าลอกเลียนแบบ
   สินค้าและบริการ

     แบบโซ่ 2.7

     แบบโซ่ 30

     แบบลูกบอล

     Wildmill ll (กังหันลม)

     แบบ FF

    
     ความลับการไล่นกของ Bird-Stopper


    Update ไข้หวัดนก

    
     รู้จักโรคไข้หวัดนก (H5N1)

 
    หนังสือพิมพ์

     ไทยรัฐ

     เดลินิวส์

     ผู้จัดการ

     แนวหน้า

     กรุงเทพธุรกิจ

     ฐานเศรษฐกิจ

     ไทยโฟสต์

     The Nation

     Bangkok Post

 

                          ความลับของ Bird Stopper

จากปัญหาต่างๆที่มีสาเหตุมาจากนก ทำให้หลายๆท่านหนักใจ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญอยู่ในขณะนี้ และยังคิดหาทางแก้ไขไม่ได้
Bird Stopper นำข้อสงสัยหนึ่งเกี่ยวกับนกที่อพยพตามฤดูกาล ซึ่งเป็นคุณสมบัติและพฤติกรรม
การเดินทางของนก จากผลการตรวจสอบที่เมืองมิลาน (Milan) ที่น่าสังเกต ซึ่งเป็นที่มาของความลับเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของ Bird Stopper
          อุปกรณ์ไล่นก ป้องกันนกอพยพ
ทำไมนกจึงอพยพตามฤดูกาลและสามารถกลับที่เดิม ซึ่งห่างกันหลายร้อยกิโลเมตรได้ทุกๆ ปี
เกมส์ การแข่งขันพิราบซึ่งมีขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกนั้นซึ่งจะปล่อยพิราบที่ถูกฝึกหัดแล้วจากสถานที่ไกลมากกว่า 1000 กิโลเมตร แข่งขันระยะเวลาที่ใช้ในการกลับรัง และกลับมาได้อย่างถูกต้อง นกบางตัวกลับมาไม่ถึงเนื่องจาก
การเกิดอุบัติเหตุระหว่าทาง เช่นแวะกินน้ำ หรือ อาหารแล้วโดนทำร้าย เป็นต้น

สิ่งที่ทำให้คลายข้อสงสัยดังกล่าวนั้นคือทฤษฎีที่ Mr.C.Wของมหาวิทยาลัย Massachusettsของสหรัฐอเมริกาได้ค้นคว้าเมื่อ พ.ศ.2524 กล่าวคือพิราบมีแม่เหล็ก(Magnetite)ภายในตัว และบินโดยรู้สึกถึงสถานที่ที่ี่มี คุณสมบัติเป็นแม่เหล็กซึ่งน่าแปลกใจมากในการค้นพบในครั้งนั้น

นำคุณสมบัติของนกมาประยุกต์
Bird Stopper คืออุปกรณ์ป้องกันนกที่อาศัยแม่เหล็กเป็นตัวนำทาง โดยนำแนวคิดมาจากทฤษฎีที่ว่าพิราบเป็นสัตว์ที่มีแม่เหล็กภายในตัวมาพัฒนา
ซึ่งเป็นครั้งแรกในโลก เมื่อนกพบกับแม่เหล็กที่รุนแรงกว่าแม่เหล็กชนิดเดียวกัน (Magnetite) ที่นกมีอยู่ในตัว มันจะหลีกเลี่ยงสถานที่นั้นๆ นั่นคือสัญชาติญาณของนก
อุปกรณ์ที่นำสัญชาติญาณของนกดังกล่าวและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาพัฒนาและประยุกค์ นั้น คือ Bird Stopper

    สภาพการทดลองที่เมืองมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี
ไล่นก อุปกรณ์ไล่นก เมืองมิลาน
   นี่คือสภาพการทดลองที่โรงงานโม่แป้งตั้งอยู่ที่เมืองมิลาน (Milan) ประเทศอิตาลี ติดตั้งสินค้า Bird Stopper แบบโซ่บนหลังคาที่พิราบเกาะเป็นจำนวนมาก และได้รับความเสียหายจากขี้นก
หลังจากติดตั้งสินค้า Bird Stopper แบบโซ่บนหลังคาแล้ว (ด้านซ้าย รูปขวามือ) ปรากฏว่าพิราบไม่เกาะเลย

เพื่อจุดมุ่งหมายในการแก้ไขความเสียหายจากนก
ที่ผ่านมาได้รับความกรุณาจากลูกค้า มีผลการติดตั้งกว่า 3,600 ภายในเวลา 18 ปี ตั้งแต่เมื่อ พ.ศ.2531 ในระยะเวลานี้มีประสบการณ์เกิดขึ้นมากมาย แต่การทำสิ่งที่ท้าทายด้วยความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ และประสบการณ์ดังกล่าวทำให้ บริษัท Bird Stopperเป็นที่ประสบความสำเร็จอยู่ในปัจจุบันซึ่งบริษัทมีนโยบายว่า"ติดตั้งด้วยความรับผิดชอบและประกันผล"

Bird Stopper เป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากสติปัญญาที่ได้เรียนรู้จากการทำงานจริงและความพยายามอย่างต่อเนื่อง
จุดประสงค์การพัฒนา คือไม่ใช่ฆ่าหรือทำร้ายนก กล่าวคือ ให้สัตว์และมนุษย์โลกอยู่ร่วมกันโดยเน้น "การป้องกันนกบินเข้ามาเกาะ"

เป้าหมายและนโยบายที่มุ่งหวัง คือจะเป็น Only One ประกอบกิจการในเรื่อง การแก้ไขปัญหาความเสียหายจากนกให้หมดไป

 

 

 


 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  Tel 02-975-6490, 02-598-0578

eXTReMe Tracker